TARIEVEN

• Mesologisch consult (1 uur/1,5 uur) € 95 (vrijgesteld van BTW)
• Herhalingsconsult € 95 (vrijgesteld van BTW)
• Consult voor kinderen tot 5 jaar € 75 (vrijgesteld van BTW)
• Telefonisch spreekuur (gratis)
• Betalingen contant of per pin.
• Afspraken kunnen kosteloos worden verzet tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip.

Vergoedingen
• Veel zorgverzekeraars vergoeden een mesologisch consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullend pakket.
• Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.
• Informeer bij uw zorgverzekering welke vergoeding voor u geldt. Of kijk op

Mesologie

Kamer van Koophandel: 67062423

BTW nummer: NL001802997B36


Klachten procedure:

U heeft een klacht, wat nu?

Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Maak deze kwestie dan kenbaar aan mij. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u datgene bespreekt waarover u ontevreden bent of aangeeft wat u anders wilt. Is het moeilijk uw ongenoegen mondeling te uiten? U kunt het me ook schriftelijk voorleggen.

Als we er samen niet uitkomen

Voel u zich niet in staat de kwestie te bespreken met mij, laat de situatie dit niet toe of kom u er niet met mij niet uit? Dan kunt u kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je onder andere bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar.

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is elke zorgaanbieder verplicht zijn cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector.

Als u er niet met mij niet uitkomt kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling) of per telefoon 06 4844 5538.

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de integratieve zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als voor mij.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over uw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)

Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met het secretariaat van VBAG via e-mail secretariaat@vbag.nl of per telefoon 040 283 8988 (werkdagen 09.00 – 12.00).